Hoe kom ik over een traumatische ervaring? ( Traumaverwerking )
Relatie expert & vitaliteit coach Marieke Proper - Personal coaching & Counseling
Tips, informatie en steun

Hoe kom ik over een traumatische ervaring? ( Traumaverwerking )

Niets in het leven gaat vanzelf. Voor alles wat je wilt verbeteren is lichamelijke of geestelijke inspanning nodig. Dat klinkt misschien zwaar (want pff ik moet in actie komen), maar het is vooral heel positief, het betekent dat je zelf de touwtjes in handen hebt! 

Als je iets hebt meegemaakt dat je leven ingrijpend heeft veranderd en dit je lichamelijk of geestelijk schaadt dan spreken we van een trauma. We hebben als mens, in min of meerdere maten, allemaal wel traumatische ervaringen. Ik kan er talloze opnoemen en jij waarschijnlijk nog meer. 

Als we trauma's niet op een goede manier verwerken en delen met onze naasten, dan zullen ze onze relaties negatief beïnvloeden of zelfs stuk maken. We reageren geprikkeld, agressief, angstig, en boos. Anderzijds isoleren we onszelf met het trauma. We praten er niet over, willen anderen er niet mee lastig vallen of verwachten gewoonweg weinig hulp van buitenaf (gezien ons wantrouwen of negatieve ervaringen). 

Een ongeluk, misbruik, mishandeling, een scheiding, brand, verlies van een kind, bedrog, ziekte of het overlijden van een ouder, zijn onder andere zeer ingrijpende en traumatische gebeurtenissen. Ongewild hebben ze een invloed op onze omgang met anderen. Ons (zelf)vertrouwen is geschaad, we voelen ons eenzaam, vies, niet goed genoeg, schamen ons of voelen ons onbegrepen. We bidden dat ons trauma verdwijnt, we proberen ermee te leven of verdoven onszelf. Drugs, drank en medicijn verslaafden proberen bijvoorbeeld regelmatig traumatische ervaringen te onderdrukken of vergeten, door zichzelf te bedwelmen. Schuldgevoelens spelen vaak een grote rol. Deze 'verdoofden' weten als geen ander dat dit slechts een tijdelijke en zeer destructieve 'oplossing' is.

Maar wat is wel een oplossing? 

Er bestaan effectieve vormen van hulpverlening specifiek gericht op traumaverwerking. Wil je hier meer over weten, neem gerust contact op. 

Het is helaas echter vaak zo dat het probleem groter is geworden dan alleen het trauma op zich.  Verslavingsklachten spelen inmiddels een rol. Of psychische problemen, als depressie en angstige gevoelens, zijn het gevolg. Relaties lopen stuk. Vrienden begrijpen je niet. Familie kan je ook al niet meer helpen. Ho maar, wat betreft het waarmaken van je carrière wensen. Want ook dat lukt niet. 

Je slechtste en 'trouwste raadgever is je ANGST en deze 'vriend', is zo langzamerhand je ergste nachtmerrie, maar biedt ook troost. Je hoeft niks van hem. Hij beschermt je tegen alles wat met actie ondernemen te maken heeft en behoedt je voor nieuwe pijnen en risico's, door verdoving of passiviteit. 

Jijzelf kunt niets veranderen aan het verleden en de traumatische ervaringen. Je kunt je wel lichamelijk en geestelijk inspannen om je relaties en je leven op dit moment te veranderen zodat je trauma's geen destructieve invloed uitoefenen op je leven. 

Traumaverwerking begint bij het in vertrouwen nemen van een ander. Het delen van je verhaal. Je gevoelens en je angsten. Het blootgeven van je geheim. De ander 'belasten' met je ellende en ervaren dat je een schouder hebt om op uit te huilen en iemand die je troost, probeert te begrijpen en steunt. 'Ik voel mij kut door.... Ik ben bang omdat... Ik voel mij schuldig vanwege.... Ik klap dicht omdat.... Ik kan mij moeilijk openstellen doordat..... 'etc...  

Ik wil je heel graag helpen bij het herstellen van je dierbaarste relaties, zodat je de steun en het begrip kunt ontvangen, uit je nabije omgeving, welke zo hard nodig zijn, voor het verwerken van je trauma. Daarnaast kijken we kritisch naar eventuele verslavingsproblemen, als deze ook een rol spelen. Schaam je niet en neem contact op

Marieke Proper
Relatie & Gezin's Counselor
Gezondheidscentrum Muiden
info@mariekeproper.vpweb.nl   
4 Reacties op Hoe kom ik over een traumatische ervaring? ( Traumaverwerking ):

Comments RSS
Franca de Wilde on dinsdag 2 april 2013 17:24
In Uw verhaal schrijft U dit: Jijzelf kunt niets veranderen aan het verleden en de traumatische ervaringen. Je kunt je wel lichamelijk en geestelijk inspannen om je relaties en je leven op dit moment te veranderen zodat je trauma's geen destructieve invloed uitoefenen op je leven. Wil dat dan betekenen dat de automatische reacties ( fight, flight of freeze reactie, die je ook krijgt wanneer je maar lang genoeg getraumatiseerd wordt/bent ook weg gaan bij die traumaverwerking van U? Want het zijn juist die reacties die maken dat je geen relatie met wie dan maar ook in stand kunt houden. Ook verstandelijk is alles wel te verklaren, maar daarmee wil nog niet zeggen dat die reacties weggaan. Zelfs al heb je een schouder om op uit te huilen en iemand die je troost, probeert te begrijpen niet te oordelen noch vooroordelen te hebben en met respect behandeld.
Reageren op een reactie


Marieke Proper on dinsdag 2 april 2013 18:33
Beste Franca, bedankt voor u reactie. Ik zal proberen het e.e.a. nader uit te leggen. Hopelijk sluit het antwoord aan op uw vraag. Wanneer iemand er aan toe is om zijn relaties te verbeteren, gaan we onderzoeken op welke momenten de fight, flight of freeze ingezet worden en wat betere alternatieven zijn. We gaan deze alternatieven eigen maken. Dit is een proces. De eerste stap is altijd onderzoeken wat de gevoelens zijn die spelen voorafgaand aan de fight, flight of freeze. Deze gevoelens vertellen je veel over de manier waarop je nu reageert. De volgende stap is onderzoeken hoe je nog meer zou kunnen reageren. Zodat je dicht bij jezelf blijft en mensen toch/juist niet afstoot. Met als doel relaties verbeteren, zodat mensen om je heen je kunnen helpen met het helen van de traumatische ervaringen. Het is een oplossing die we op gevoelsniveau aanpakken. Ik heb ervaren dat ieder mens in goed vertrouwen tot bruikbare oplossingen kan komen, om zichzelf beter te helpen in de toekomst.. Hopelijk is dit een antwoord op je vraag. Fijne avond, Marieke Proper
Reageren op een reactie
 
Franca de Wilde on dinsdag 2 april 2013 21:22
Er zullen wel gevoelens aan vooraf die de flight, fight of freeze op gang brengen, maar hoe kom je daar achter wanneer juist die dingen spelen in het autonome zenuwstelsel dus op een onderbewust niveau.Dat betekent toch dat je er met je bewuste brein niet direct bewust invloed op kunt uitoefenen. Het gaat in feite helemaal automatisch. Hoe kan je iets dat automatisch gaat dan stoppen? En mensen die hiermee mee hebben moeten leren leven hebben meestal geen vrienden, relaties of zelfs familie meer waar ze met hun moeilijkheden terecht kunnen. Allen betaalde hulp is er voor sommige van hen nog.Wanneer ze er tenminste het geld voor hebben. Het is een antwoord maar geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik zal hem duidelijker stellen. Mijn vraag is kan die therapie van U wel het autonome zenuwstelsel dermate beïnvloeden dat deze fight,flight en freeze reflex verdwijnt? Pas dan kan je aan alternatieven gaan werken toch?


Marieke Proper on woensdag 3 april 2013 18:04
Als de cliënt bereid is zich volledig in te zetten, vertrouwen heeft en zich kwetsbaar op durft te stellen, (en er een goede connectie is met de counselor), dan is het begin er en zullen we samen moeten kijken wat een reële of haalbare verwachting/verandering is voor de toekomst en binnen de mogelijkheden van de cliënt, en tevens aansluit op de hulpvraag van de cliënt. Deze vraag kan ik niet met een ja of nee beantwoorden. verandering is een proces. Het toelaten van de verandering ook! Leren anders te reageren op prikkels is ook een proces. Ik geloof dat karakter vast ligt en gedragingen aangeleerd of afgeleerd kunnen worden. Ook degene die in eerste instantie automatisch lijken. Mocht je behoefte hebben aan meer informatie dan verwijs ik je naar de e-counseling. We zouden op die manier dieper in kunnen gaan op de inhoud. Hopelijk heb ik deze vraag kunnen beantwoorden. Hartelijke groeten en een fijne avond.
Reageren op een reactie

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint